Besplatno dvogodišnje jamstvo (zakonsko jamstvo) za svu robu

Prema pravilima EU-a uvijek imate pravo na najmanje dvije godine besplatnog jamstva, neovisno o tome jeste li robu kupili putem interneta, u trgovini ili poštanskom narudžbom.

To dvogodišnje jamstvo vaše je osnovno pravo. Nacionalna pravila u vašoj zemlji mogu vam pružiti dodatnu zaštitu, međutim svako odstupanje od pravila EU-a mora biti u najboljem interesu potrošača.

Ako se roba koju ste kupili u EU-u pokaže neispravnom, ne izgleda ili ne funkcionira onako kako je bilo prikazano u oglasu, prodavač vam je mora besplatno popraviti ili zamijeniti, ponuditi vam sniženu cijenu ili puni povrat novca.

Načelno, moći ćete zatražiti djelomični ili puni povrat novca samo u slučaju kada robu nije moguće popraviti ili zamijeniti.

Možda nećete imati pravo na povrat novca ako je riječ o sitnom problemu kao što je ogrebotina na kutiji za CD.

Kako ostvariti pravo na popravak/zamjenu robe ili povrat novca?

Razdoblje dvogodišnjeg jamstva započinje u trenutku kada primite robu.

U nekim državama članicama EU-a morate obavijestiti prodavača o neispravnosti u roku od dva mjeseca nakon što je zamijetite. U protivnom biste mogli izgubiti pravo na jamstvo.
U roku od šest mjeseci od primitka robe morate samo pokazati trgovcu da je roba neispravna ili da nije onakva kako je bilo prikazano u oglasu.
Nakon šest mjeseci u većini država članica EU-a morate dokazati da je neispravnost već postojala u trenutku primitka robe tako što, primjerice, ukažete na to da je neispravnost uzrokovana lošom kvalitetom materijala.
Trgovac uvijek mora ponuditi rješenje. U nekim državama članicama EU-a imate pravo zatražiti pomoć od proizvođača.

Europski potrošački centar u vašoj zemlji može vam pomoći ako imate problem s robom koju ste kupili u drugoj državi članici ili čije je porijeklo iz druge države članice.

Dodatna jamstva (komercijalna jamstva)

Trgovine ili proizvođači često će vam ponuditi dodatno komercijalno jamstvo, uključeno u cijenu proizvoda ili uz dodatni trošak.

Time će vam se možda pružiti bolja zaštita, ali ono ne može zamijeniti niti skratiti najmanje dvogodišnje jamstvo koje uvijek imate prema pravilima EU-a.

Slično tome, ako vam trgovina proda novi proizvod jeftinije nudeći ga „bez jamstva”, to samo znači da nemate dodatnu zaštitu. Uvijek imate pravo na besplatno dvogodišnje jamstvo ako se pokaže da je proizvod neispravan ili da nije onakav kakav je prikazan u oglasu.